Christensite

Halloween, een onschuldig feest?

Halloween 2

Vorig jaar heb ik ook een artikel geschreven over Halloween, wat je ook op mijn blog vind. Dat ging vooral over de achtergronden en de betekenis van Halloween.

Nu wil ik bepaalde facetten eruit lichten en je laten zien, dat Halloween niet een spelletje is en een verkleedpartij, maar een werkelijk feest van de duivel.

Halloween is n.l. een heksenfeest ter ere van satan.

Tijdens Halloween worden mensenoffers gebracht door satanisten en echte hekserij.  De voormalige Amerikaanse heks Irene Parker bevestigt dat.

Ze zegt:’Geen wonder dat satan en zijn engelen feestvieren op de avond voor Allerheiligen. Op die dag hebben satanische machten en boze begeerten en verdorvenheid en verwording vrij spel onder de satanisten. Meestal wordt er een misviering gehouden waar bloedoffers worden gebracht. Dat kan een dier zijn of zelfs het leven van een baby of kind!’

Dat over Halloween een christelijke saus getrokken wordt is niet te bevatten en dwaas. Echte heksen en satanisten lachen er hard om, als ze dit horen over die domme en onwetende christenen, die dit feest meevieren.

Veel mensen denken dat heksen niet meer bestaan. Ja in stripverhalen, maar verder niet. Maar dat is helaas niet zo. Als er één tijd is in de geschiedenis waar veel heksen voorkomen is het wel nu. En het blijft groeien. Hoe komt dat?

Heksen gaan n.l. zelf op heksenjacht vooral bij tieners (meisjes) om die te interesseren voor wicca. En de media zelf neemt daarin het voortouw. Verschillende televisieseries over heksen worden dagelijks vertoond. Zoals de Harry Potterfilms, die gebaseerd zijn op vele realistische heksenbegrippen en rituelen.

Ze verlagen de drempel om betrokken te worden in de wereld van de hekserij. En dat met name voor jonge mensen, omdat dit over een tovenaarsleerling gaat en zijn ervaringen tijden zijn opleiding in de toverkunst. Zo zegt b.v. een artikel op internet(www.letusreason.org een evangelische website): ‘Er zijn heel wat boeken over hekserij en occultisme, maar geen daarvan zijn zo aantrekkelijk gemaakt voor kinderen als deze.’ En hoe vaak worden deze boeken in schoollokalen klassikaal voorgelezen, dit komt bijzonder vaak voor! Leerkrachten zijn vaak zo weg van de boeken, dat ze hun klaslokalen zo aankleden dat het op de Potterswereld lijkt. Het lesmateriaal is gebaseerd op de boeken van Rowling en zet de leerlingen aan tot Harry Potterspelletjes en –activiteiten. Zelfs veel uitgevers hebben zelfs studieboeken uitgebracht en handleidingen met gespreksvragen, waarmee leerkrachten hun leerlingen door de ‘oorsprong en mysteries van Harry’s wereld kunnen leiden’, inclusief de occulte zaken! Veel symboliek, taal en activiteiten prijzen de hekserij aan, zwarte kunst. Een negatief moraal met liegen en stelen en het nemen van wraak.

 

 

Ook verschijnt wereldwijd het blad ‘Witch’, dat speciaal gericht is op meisjes in de tienerleeftijd. Tienermeisjes worden aangemoedigd om een heksennaam uit te zoeken, een boek van schaduwen bij te houden, websites over hekserij te bezoeken, enz.

Kosten nog moeite zijn bespaard om dit blad er zo aantrekkelijk mogelijk eruit te laten zien.

Langzaam maar zeker worden zij in de misleidende wereld van wicca binnengelokt. Laten we niet denken dat de tieners in onze kerken en gemeenten hier niet door beïnvloed (kunnen) worden. Heksen richten zich juist op deze categorie tieners. De volgende citaten (o.a. uit een ‘handboek voor de jonge heks’) later er geen twijfel over bestaan: Stel, je bent christen en je wilt je met hekserij gaan bezighouden. Je hebt het aan je ouders verteld, maar die zijn het er niet mee eens. Waarschijnlijk denken ze dan nog aan het middeleeuwse beeld van heksen en hekserij. Je kunt ze het beste uitleggen wat moderne hekserij is. Mochten ze niet willen luisteren, dan zal je er nog een tijdje mee moeten wachten totdat je uit huis bent.’

‘Jij bent heks, je ouders gaan naar de kerk en ze zouden het fijn vinden als jij meeging. Ga gewoon mee, luister goed, en kijk in hoeverre je de dingen die er gezegd worden kan inpassen in jouw persoonlijk geloof. Bid mee met anderen. Bid voor jezelf tot de Geest, de Godin, de God, die jij ook vereert. Bid aan tafel mee met anderen. Het etensgebed is eigenlijk gewoon een dagelijks bedanken voor de oogst.’

Ouders, tienerleiders, pastorale werkers en voorgangers moeten de snelle groei van hekserij serieus nemen en, vanuit de liefde en overwinning van Jezus Christus, in alle openheid hierover spreken. Nooit zal angst ons motief mogen zijn, maar bewogenheid met hen die verstrikt zijn geraakt in deze – in de ogen van vele tieners- aantrekkelijk lijkende religie.

In wicca worden de goden van de ‘aloude’ volken aangeroepen en aanbeden. De Bijbel, Gods Woord, laat zien dat de goden van de volken zijn verbonden met demonen uit het rijk der duisternis. Daarom worden hekserij en toverij zonder enige uitzondering door God veroordeeld!

Even terugkomend op Halloween (Samhain). Dit is het begin van het heksennieuwjaar. Het moment dat het stervensproces in de natuur is afgesloten. Volgens de wicca is dit het beste moment om in contact te komen met de overledenen. (Voor de Kelten begon de winter op 1 november, zie artikel Halloween 1 op mijn blog)  Voor wicca begint het jaar met Samhain. Er wordt gevierd dat de oude god, die zich met Lughnasadh geofferd heeft, gearriveerd is in de wereld van de doden. (de onderwereld) Omdat het land geen vorst meer heeft, wordt tijdens het ritueel  de heer van de Wanorde als regent aangesteld.

Halloween, het begin van het heksen -nieuwjaar. Dat moet ingewijd worden met offers, levende offers. Dit kunnen dus dieren of baby’s of kinderen zijn.

Ook satanisten zijn hiermee bezig. Het rijk der duisternis voert hoogtij op deze dag. Er bestaan drie verschillende rituelen om het offer te brengen: 1. Het doodsritueel; kan voltrokken worden d.m.v. zwarte magie. (dat is dus zonder fysieke tussenkomst van mensen) 2. Het offerritueel; het slachtoffer wordt door  één of meerdere personen direct gedood. Degenen die betrokken zijn bij het offeren van het slachtoffer, moeten zich in de dood van het slachtoffer verlustigen (braspartij). 3. Rituele moord; het slachtoffer wordt ‘gewoon’ vermoord, waarbij tweemaal vooraf bepaalde rituelen hebben plaatsgevonden.

De betrokkenen moeten geheimhouding zweren,breken ze hun eed, dan wordt de wraak opgeroepen van alle satanische groepen, orden en individuen, en deze wraak zal worden uitgevoerd. Het opjagen en doden van hen die de eed hebben gebroken, dat is hun doel.

Op Halloween vindt het offerritueel plaats.

Op Halloween zijn de demonen zeer actief en gebeuren er vaak rare dingen.

*Demonen nemen bezit van lichamen van mensen en leiden volledig alle handelingen van die persoon. Er gebeuren vreselijke dingen. Als christenen  maar iets van deze ongerechtigheden zouden zien, dan zouden ze nooit meer Halloween vieren!

Een overzicht van Bijbelteksten waarin God ons waarschuwt niet ons heil te zoeken in hekserij en/of toverij, magie, occultisme, waarzeggerij.

Leviticus 19:26: Gij zult niets met het bloed eten, Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch wichelarij plegen. Leviticus 19 : 31:

Deuteronomium 18: 9-13: Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God,u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft of tovenaar.  2 Koningen 21:6: Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan, en pleegde wichelarij en gaf op vogelgeschrei acht; en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars aan.; hij deed zeer veel kwaad in de ogen des HEEREN, om Hem tot toorn te verwekken, 2 Kronieken 33:6,  Jesaja 57: 3-5: Doch nadert gij hiertoe, gij kinderen van de wichelares! gij overspelig zaad, en gij die hoererij bedrijft! Over wie maakt gij u vrolijk, over wie spert gij de mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid! Die verhit zijt in de eikenbossen, onder elke groene boom; slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen, Handelingen 13:6 en 8 En toen zij het eiland doorgegaan waren tot  Pafos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus; Maar Elymas, de tovenaar(want alzo wordt zijn naam overgezet), weerstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren, *Handelingen 19:16: En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen, en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvluchtten, Efeze 5 : 11: En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Openbaring 18 : 23 want door  uw toverij zijn alle volken verleid geweest.

Oproep

Doe je mee met Halloween? Breek er dan nu direct mee. God wil het niet, Hij is heel duidelijk in Zijn Woord (de Bijbel). Je vindt geen rust, geen vrede in al die dingen van de duisternis. De duivel, die de aanvoerder is van de duisternis en van alle duistere zaken is de grote leugenaar al van het begin van de aarde af.

Hij zal je alles voorliegen, dat het niet zo’n vaart zal lopen, maar je begeef je in een groot gevaar om gebonden te worden in satans macht. De duivel lacht om God en om die dwaze christenen, die aan het halloweenfeest meedoen. Hij vindt het alleen maar prachtig, steeds meer aanhangers er bij te krijgen.

God zegt nu tegen jou: Bekeer je van deze weg en volg Mij. Jezus Christus.

Ik , Jezus Christus ben aan het kruis gestorven ook voor jouw zonden.

Opgestaan uit de dood, omdat de dood Mij niet kon houden.

Wanneer je berouw hebt van al je zonden belijdt ze dan voor Mij en Ik zal het je vergeven. Je mag dan Mijn kind zijn. Ik zal dan ook voor je zorgen. Maar volg Mij na, luister naar Mijn stem, want Ik heb het goede voor ogen, je eeuwig geluk.

Je kunt niet allebei dienen. Niet God en de duivel. Het is één van twee.

Kies wie je wilt dienen. Stel het niet uit, want morgen kan het te laat zijn.

De duivel bind je, God geeft je vrijheid in Jezus Christus.

Ik gun je het laatste, want dat is het aller allerbeste! Dan word je echt gelukkig!

Dan is er geen leegheid meer, geen onvrede, maar een vrede en liefde die je mag gaan ervaren, die niemand anders je kan geven dan Jezus Christus.

Met Hem kun je alles aan!

Heb je vaak meegedaan met Halloween? Of ben je heks? Of een satanist ?

Als je dit leest, ook voor jou is er nog een weg open tot bekering.

Breek radicaal met alles wat met de duisternis te maken heeft en keer je naar God toe, vraag om vergeving door Zijn bloed. Hij kan je reinigen van alles.

De duivel zal je terug willen, maar God is sterker wees dus niet bang. Pak Gods Woord en lees daar elke dag in en richt je tot God. Hij kan je helpen in alles.

Nelly van der Bas

Even mezelf voorstellen, ik ben Nelly van der Bas, geboren in 1963, dus reken maar uit, hoe oud ik ben. Getrouwd geweest, 'k Heb 3 kinderen en 2 kleinkinderen. 'k Heb veel hobby's en schrijven is er één van. Er zijn 12 kinderboeken uitgegeven, 1 gedichtenbundel en 1 roman. Sinds een aantal jaren schrijf ik mijn blog op www.nellyvanderbas.blogspot.com over geloof. En hoop hier ook blogs te schrijven over geloof, alleen anders denk ik, maar dat gaan we zien en beleven. Geloof in Jezus Christus is voor mij Het leven. Ik kan niet en wil niet zonder! En dan ben je ook nooit alleen! Heb je vragen, je mag ze altijd stellen.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op
Sluit Menu

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten