Christensite

Wordt de Europese Unie een bedreiging voor de wereld?

Dit keer een artikel i.v.m. stemming voor EU.
een paar weken geleden gingen we in Nederland naar de stembus voor het Europese Parlement, tenminste ….
De Europese Unie wekt veel discussie op.
Waarom bestaat het Europees Rijk? Heeft het een verborgen doel?Wat schuilde er allemaal achter tot het vormen van een Europese Staat?We kunnen het benaderen van uit politiek, maatschappelijk of economisch oogpunt, maar tegelijkertijd kan de kwestie wel eens een Bijbelse achtergrond hebben.3000 jaar geleden is het al voorzegd in de profetieën in de Bijbel o.a. in het boek Daniël. Koning Nebukadnezar, de koning van Babel had een droom over een groot beeld. Het hoofd was van goud, de borst en armen van zilver,de buik en de dijen van koper, de benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem.Daarna kwam er een steen die sloeg het beeld aan zijn voeten omver en vermaalde alles. En de steen werd tot een grote berg zodat het de hele aarde vervulde.Wat betekent dit? De Bijbel geeft ook de uitleg er van.Er komen vijf koninkrijken.

Het eerste, het hoofd van goud, is het koninkrijk van Babel met Nebukadnezar als koning. Babel, bekend van de toren van Babel, die daar gebouwd werd en het centrum vormde van Babylon.  Nebukadnezar liet Babylon bouwen.  In Openbaring 17 wordt ook gesproken over het grote Babylon. Babylon betekent waar Babel was. Na hem zal er een ander koninkrijk opstaan, het tweede.Het Babylonische rijk is vernietigd door de Meden en de Perzen. Waar? In Babylon. Het tweede rijk was het Medo-Perzische rijk en dat werd vernietigd door het Griekse rijk. Waar? In Babylon.Het Griekse rijk werd vernietigd door de Romeinen eveneens in Babylon. Maar wie vernietigde het Romeinse rijk? Men zegt dat het werd vernietigd door een opeenhoping van bureaucratie. Het rijk was veel te afhankelijk geworden van structuren, wetten, en bureaucratie. Maar uiteindelijk werd het vernietigd door de Germanen in Europa. Dit is een historisch feit.Uiteindelijk kwam een deel van Babylon naar Europa, naar Duitsland, hoewel dat gebeurde pas eind 19e eeuw. Maar daar kom ik straks op terug.
Als we naar Straatsburg gaan, het Europa van nu. Daar staat één van de twee centra’s van het Europese Parlement, historisch gebouw van Duitsland nu voor Frankrijk. Dit gebouw is gemaakt naar het schilderij van Pieter Brueghel van de onvoltooide toren van Babel. Dit gebouw heeft precies dezelfde contouren van dat onvoltooide bouwwerk, al is dit een compleet parlementsgebouw in december 2000 voltooid.  Die onvoltooide toren van Babel was een symbool van rebellie tegen God bedoeld om tot in de hemel te reiken en te bewijzen, dat er geen God was. God vernietigde de toren en de stad werd bekend om zijn zonden en rebellie tegen God.

Toen men iedereen lid wilde maken van de Europese Unie gebruikten ze een reclame poster, die gebaseerd was op het schilderij van de toren van Babel. Met daarbij de slogan ‘Vele tongen, één stem…’ Waarmee Gods oordeel over Babel wordt omgekeerd. De parlementsleden van nu kennen de historie. Ze willen het voltooien. De toren? Of de macht van een verenigd volk om eens en voor altijd en volkomen tegen God te rebelleren door de zonden te aanvaarden als een normale manier van leven?Ook de 5 puntige sterren op de Europese vlaggen zijn omgekeerd, waarom? Dat is een algemeen erkend occult teken. Met de punt naar beneden beeldt de ster de duivel af met horens. Dit Europees parlementsgebouw is dus het symbool van de trots van de mens en zijn rebellie tegen God. Een moderne toren, tempel, als symbool van de mensen uit de 21e eeuw, die zich verenigen en zeggen: ‘God is dood, laten we onze eigen afgoden maken.’Wij hebben Europa aan Babylon gekoppeld.


Het vierde rijk was het Romeinse rijk had ik geschreven. De politieke macht van Rome nam af, maar zijn geestelijke macht bleef onveranderd. Hij was wel verdeeld in R.K kerk en de Oosterse of Orthodoxe kerk. Het Romeinse rijk hield in feite dus nooit op te bestaan. Het Vaticaan werd zelfs een zelfstandige staat in Europa en dat is het nog steeds. En die macht bestaat nog altijd met de andere landen van Europa. Het is een onverenigbaar mengsel en voorbeschikt om vernietigd te worden met de wederkomst van Jezus Christus.
Ik wil u nog meer laten zien van Europa. Wat ook in de Bijbel staat n.l. in het boek Openbaringen.Het tweede hoofdsymbool vinden we in Brussel. (1e is in Straatsburg, de nagebouwde toren van Babel als parlementsgebouw)
Dit symbool is nog erger. Het kan omschreven worden als kwaadaardig en demonisch en beeldt misbruik en verdorvenheid af.  Het is een sculptuur van de vrouw op het beest, die het hoofdkenmerk vormt van de Europese Raad in Brussel en die buiten, voor het gebouw direct in het oog springt. 

De bron is overduidelijk. Het beeldt de Griekse mythe af van de verkrachting van Europa. Het continent Europa dankt haar naam aan de vrouw uit deze mythe. Zeus, de vader der goden, bespiedde de vrouw, Europa, op een Fenicisch strand, dat momenteel trouwens deel uitmaakt van Israël en hij begeerde haar. Hij veranderde in een oogverblindende witte stier met horens in de vorm van een halve maan en lag aan haar voeten. Ze klom op zijn rug en hij dook met haar in de golven van de zee voordat hij haar verkrachtte.Het beeld van de vrouw op het beest vinden we ook in de Bijbel terug. Het staat in Openbaring 17 en hoofdstuk 13. Het beest zelf wordt getoond in het visioen in Daniël 7. Deze vrouw wordt afgebeeld als een prostituée, die op een beest zit, met 7 koppen en 10 horens. De vrouw heeft ook een tweede naam op haar voorhoofd staan. De naam ‘Geheimenis, het grote Babylon’In alle gevallen die we tot nu toe in Europa gezien hebben rijdt Europa op een beest met de naam ‘Geheimenis, het grote Babylon’ op het voorhoofd. Wordt deze profetie nu vervuld?Het beeld van de vrouw op het beest verscheen al in 1948 op het Duitse 5-markbiljet. Ze staat afgebeeld op een schilderij uit 1979 op de Berlijnse Muur.In 1984 verscheen ze op een Britse postzegel n.a.v. de tweede Europese Parlementsverkiezingen.

In 1992 verscheen ze op de Duitse ecu die voor de euromunt kwam.
Ze staat op een schilderij in de hal van de luchthaven van Brussel. Het duidelijkste beeld verscheen op een Duitse telefoonkaart, die door iedereen gebruikt kon worden.  Tenslotte verscheen de vrouw opnieuw toen de euro als nieuwe valuta in gebruik werd genomen, waarop we dezelfde vrouw op het beest aantreffen. Namelijk op de achterkant van de Griekse 2 euromunt.

Dit leidt de vraag: Proberen de mensen achter de EU ons iets duidelijk te maken? Suggereren ze dat Europa vandaag wordt verkracht?   En zo ja, gebeurt dat dan in politiek, financieel of geestelijk opzicht? En door wie?
In de mythologie klampte Europa zich vast aan de vader der goden, die zich vermomd had als een stier met horens in de vorm van een halve maan. Het symbool van de vader van de Midden-Oosterse, heidense goden. Baäl, zoals wij hem kennen vanuit de archeologie en de Bijbel. Zeus en Jupiter, kennen we uit de Griekse en Romeinse cultuur en dat was een stier met grote horens in de vorm van een halve maan. En de heersende god van het oude Babylon en het Midden-Oosten was de maangod, afgebeeld als een stier met horens als een halve maan. We hebben reden genoeg om te geloven dat Allah dezelfde maangod is, die door Mohammed werd uitgekozen en die tegenwoordig door velen wordt aanbeden. De halve maan is het universele symbool van de islam dat tegenwoordig overal gezien wordt op zijn moskeëen en vlaggen. 

Welke relatie heeft Europa met de islam? In de eerste Wereldoorlog was er een gewelddadig verbond en dat kreeg een nieuwe wending in de tweede Wereldoorlog. Op 30 nov. 1941 kwam de grootmoefti van Jeruzalem samen met Hitler om een verbond te sluiten. De Arabieren zouden de oorlog van Hitler steunen op voorwaarde dat Hitler na de uitroeiing van de Joden in Europa een eind zou maken aan een nationaal thuisland voor de Joden in Palestina. Na de tweede Wereldoorlog bleef het verbond tussen de islam en Europa doorgaan. Een vreedzame invasie van Europa ging van start, waarbij gastarbeiders en vluchtelingen werden verwelkomd. De Islam is op grote schaal doorgedrongen in Europa. Op liberale wijze verwelkomd en krijgt land toebedeeld, scholen en moskeeën. Terwijl de Europese cultuur wordt onderdrukt in de islamitische landen en de uitoefening van het christelijk geloof er wettelijk verboden is zijn wij in Europa bang, dat we de islam beledigen. Maand in maand uit geeft Europa financiële steun aan terreurorganisaties, tientallen miljoenen euro’s verkregen uit de zak van de belasting betalende Europeanen.Beseffen wij in welke situatie we bevinden? En hoe ernstig de bedreiging van de islam is? Menigeen zegt God en Allah zijn dezelfde. Maar Allah is helemaal niet onze God. Kijk naar hun symbolen: de halve maan op hun moskeeën en vlaggen het heeft de vorm van de horens van een stier. Het heeft er alle schijn van dat ze Baäl aanbidden, een stier, die de duivel zelf is. Hun doel is Israël te vernietigen. Waar kerken zijn proberen ze moskeeën te bouwen om het overwicht van de islam op het christelijk geloof te demonstreren. Dit maakt deel uit van de strijd waarin wij ons in deze eindtijd bevinden.  Er is onder christenen veel gebed nodig. We bidden veel te weinig! En we moeten waakzaam zijn!


Graag wil ik nog wat belichten van Europa. Het is denk ik wat velen niet weten.We gaan naar Berlijn, de hoofdstad, maar ook één van de hoofdcentra van de Europese Unie. Het Babylon van nu!  Hoe ik dat kan zeggen? In 1899 liet de Duitse keizer Wilhelm II het oude Babylon opgraven. In 1913 liet hij de eerste onderdelen van de poort en de processiegang naar Berlijn brengen, waarop 337 slangendraken staan afgebeeld. Babylons poort, de Ishtar poort, naar de hel op aarde. 

Een jaar later was Duitsland in oorlog met de wereld. Er kwamen 10 miljoen mensen om in slechts 4 jaar tijd. In 1930 werd de hele processiegang opnieuw ingericht in Berlijn. 

Was het de slangendraakgod van Babylon, de duivel zelf, die door Hitler sprak en de Endlösung der Jugendfrage’ aankondigde?Een oplossing die resulteerde in de Holocaust van 6 miljoen Joden in Europa. En dat niet alleen, want de tweede Wereldoorlog duurde van 1939 – 1945 was werkelijk een hel op aarde. Ruim 55 miljoen mensen kwamen wereldwijd om het leven.Berlijn is nog steeds in het bezit van de poort van Babylon (de Ishtarpoort) en Berlijn is opnieuw de hoofdstad van Duitsland. Bondskanselier Schröder verhuisde de regering van Bonn in West-Duitsland, naar Berlijn.President Clinton noemde Berlijn: ‘het hart van het verenigend Europa’Wat voor hart zou dat zijn?Hitler vatte het zo samen – een gemeenschappelijke Europese munteenheid-         Harmonisatie van Europese wisselkoersen-         De Europese Economische Gemeenschap-         De Europese Landbouw Orde, enz.Ondanks zijn nederlaag zijn plannen identiek aan die van hem verwezenlijkt in de Europese  Unie van vandaag.God zegt: ‘Haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.’ Hij laat het niet ongestraft.
Vooral Europa wordt gedomineerd door demonische, satanische macht.Er is nog een voorwerp. Het meest ontzagwekkende kwaadaardige voorwerp ter wereld. Zo kwaadaardig, dat het maar 1 keer in de Bijbel wordt genoemd. Het is de plaats waar de troon van satan zich bevindt.Waar was die troon? In Pergamon.Waar is die troon vandaag? In Berlijn, het centrum van Europa.Het gigantische altaar van Pergamon neemt de belangrijkste plaats in van het Pergamonmuseum in Berlijn.

Op de treden werden vroege christenen gemarteld om hun geloof in Christus. Aan het eind van de 19e eeuw is hij zorgvuldig steen voor steen naar Berlijn verscheept en weer opgericht.Hitler was er zo door getroffen, dat hij precies zo’n altaar liet nabouwen voor zijn nazibijeenkomsten.Opvallend is wat er allemaal uit voorgekomen is.
Europa het laatste rijk tot Christus komt.Zien we het ook?De machten van satan rukt op om zoveel mogelijk schade aan te richten.Maar weet dit: satan zal niemand uit Gods hand kunnen rukken.Hoe die het ook zal proberen, God is ons nabij!

Nelly van der Bas
Achtergrondinformatie van David Hathaway

Geef de blog een rating! (1 / 1)

Nelly van der Bas

Even mezelf voorstellen, ik ben Nelly van der Bas, geboren in 1963, dus reken maar uit, hoe oud ik ben. Getrouwd geweest, 'k Heb 3 kinderen en 2 kleinkinderen. 'k Heb veel hobby's en schrijven is er één van. Er zijn 12 kinderboeken uitgegeven, 1 gedichtenbundel en 1 roman. Sinds een aantal jaren schrijf ik mijn blog op www.nellyvanderbas.blogspot.com over geloof. En hoop hier ook blogs te schrijven over geloof, alleen anders denk ik, maar dat gaan we zien en beleven. Geloof in Jezus Christus is voor mij Het leven. Ik kan niet en wil niet zonder! En dan ben je ook nooit alleen! Heb je vragen, je mag ze altijd stellen.

8
Reageer op dit artikel

avatar
1 Comment threads
7 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Henk GroenendijkNelly van der BasHenk Groenendijk Recent comment authors
  Subscribe  
nieuwste oudste meest gestemd
Abonneren op
Henk Groenendijk
Gast
Henk Groenendijk
Geef de blog een rating! :
     

Nelly, je hebt jezelf overtroffen. Zelden heb ik zulke incoherente flauwekul gelezen.

Sluit Menu

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten